Advocatenkantoor & Mediation van der Koelen

Mr. Y.W.A.M. (Yvette) van der Koelen

 

Yvette heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2002 is zij advocaat. In 2008 opende zij de deuren van haar eigen kantoor. 

Naast haar werkzaamheden als advocaat, MfN-mediator, MfN-scheidingsbemiddelaar en rechtbankmediator is Yvette BOPZ-lid en gewoonlid van de klachtencommissie van de Mutsaersstichting. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Stichting BOEI-Limburg.  

 

Echtscheidingsbemiddeling

Wanneer u gaat scheiden, kunnen u en uw partner er voor kiezen gezamenlijk met een mediator afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Een echtscheidingsmediator begeleidt u en uw partner op zowel juridisch, relationeel en emotioneel vlak. Yvette is een specialist op het gebied van echtscheidingsmediation. Zij helpt uw belangen zichtbaar te maken. Scheiden via mediation verloopt meestal sneller, vriendelijker en met minder kosten dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Bovendien levert een scheidingsovereenkomst via mediation op de lange termijn meer tevredenheid op dan een beslissing van de rechter. De overeenkomst is immers een oplossing die u allebei goed (genoeg) vindt. En doordat u de afwikkeling van de echtscheiding samen met een mediator regelt, gaat u met een zekere mate van berusting uit elkaar. Dit is niet alleen goed voor u en uw partner, maar vooral ook voor de kinderen.        

Ons kantoor hanteert vaste  prijzen voor mediation bij scheiding.  

 

Mediation

Om geschillen op te lossen verwijzen rechters partijen in een gerechtelijke procedures vaker door naar mediators. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij niet van bovenaf een beslissing wordt opgelegd, zoals bij een uitspraak van een rechter. Bij mediation werken partijen zelf aan een oplossing. De mediator begeleidt en stuurt partijen bij het vinden van een oplossing door het initiatief te nemen tot bespreken en onderhandelingen tussen partijen en dit traject te bewaken. Voor succesvolle mediation is de deskundigheid en neutraliteit van de mediator vanzelfsprekend van wezenlijk belang.

Yvette is een ervaren mediator. Zij is gecertificeerd door de Mediationfederatie Nederland (MfN) en wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld voor mediations.